ul. J. Słowackiego 24/17A, Rzeszów

Rozwiązania ochrony danych zaprojektowane dla Ciebie.

Created with Sketch.
WDROŻENIE OCHRONY

Zapewniamy profesjonalne wsparcie we wdrażaniu rozwiązań zgodnych z RODO przed i po 25 maja.

DOKUMENTACJA

Oferujemy sporządzenie dokumentacji ochrony danych dopasowaną do Twojej działalności.

SZKOLENIA

Organizujemy szkolenia dla Ciebie i dla Twoich pracowników, aby stosowanie RODO było proste, łatwe i bez ryzyka kary.

IODO

Inspektor Ochrony Danych Osobowych w postaci doświadczonego praktyka i specjalisty.

OCHRONA PRAWNA

Po 25 maja Urząd Ochrony Danych Osobowych rozpocznie kontrole wdrożenia RODO. Tak w trakcie kontroli, jak i po niej zapewnimy Ci pełną pomoc prawną.

ROSZCZENIA

RODO, to przede wszystkim prawa osób fizycznych – m.in. prawo do odszkodowania. Reprezentujemy strony sporu chroniąc ich słuszne interesy.

O NAS

Kancelaria oferuje pomoc doświadczonych prawników, specjalistów z zakresu ochrony danych.

Dzięki wielu latom praktyki w obsłudze przedsiębiorców oferujemy kompleksowe wsparcie prawne i techniczne w zakresie dostosowywania się do nowych przepisów lub wdrażania nowych rozwiązań.

STRONA KANCELARII

Czym się zajmujemy:

Oferujemy pełny zakres pomocy prawnej i technicznej z zakresu ochrony danych osobowych. Przedsiębiorcom i instytucjom pomagamy wdrożyć odpowiednie rozwiązania praktyczne, przeprowadzając audyt, przygotowując komplet dokumentacji i prowadząc szkolenia. Zapewniamy wsparcie praktyków prawa w trakcie kontroli i odwołań od decyzji nakładających kary.

Zapewniamy profesjonalne wsparcie we wdrażaniu rozwiązań zgodnych z RODO przed i po 25 maja. Oferujemy sporządzenie dokumentacji ochrony danych dopasowaną do Twojej działalności. Organizujemy szkolenia dla Ciebie i dla Twoich pracowników, aby stosowanie RODO było proste, łatwe i bez ryzyka kary.’ nie występuje w tytule strony.

AUDYT I WDROŻENIE

W każdym przypadku – czy to rozpoczynania ochrony danych, czy dostosowywania wypracowanych rozwiązań niezbędna jest analiza procesu przetwarzania i kontrola jego zgodności z prawem.

DOKUMENTACJA

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych zawiera szereg wymogów wyznaczających standardy ochrony danych, jednak nie wskazuje konkretnych rozwiązań. My takie rozwiązania mamy i dopasowujemy je do Twoich potrzeb.

SZKOLENIA

Najskuteczniejszym sposobem realizacji obowiązku ochrony danych przetwarzanych przez personel są jego kompetencje i znajomość przepisów. Dzięki naszym szkoleniom każdy uczestnik uzyska niezbędne kompetencje potwierdzone certyfikatem.

WSPARCIE PRAWNE

Wdrożenie RODO, to nie koniec – to dopiero początek ochrony danych. Każdy podmiot publiczny i znaczna cześć prywatnych musi mieć Inspektora Ochrony Danych. W przypadku kontroli każdemu przyda się nasze wsparcie, a w przypadku kary sporządzenie odwołania.

OD CZEGO ZACZĄĆ:

Analiza Potrzeb

Wdrożenie RODO w każdym podmiocie wygląda inaczej. Uwzględniając skomplikowanie procesu przetwarzania, liczbę pracowników, rodzaj danych i rozmiar zagrożenia można przystąpić do weryfikacji zgodności z prawem.

DANE

Najpierw należy zbadać przetwarzane dane i ich rodzaj.

PROCES

Kontroli wymaga również przebieg procesu przetwarzania danych.

OCHRONA

Ochrona danych to podstawowy cel RODO. I główny czynnik kontrolny.

ZAGROŻENIA

Wyciek danych lub ich zniszczenie to najgorsza z konsekwencji naruszenia.

FAZA DZIAŁANIA:

Wdrożenie Rozwiązań

Celem całego procesu jest zapewnienie właściwej ochrony praw i wolności osób fizycznych. Służy temu nie tylko szereg rozwiązań organizacyjnych – jak właściwa polityka, czy rejestry – ale przede wszystkim odpowiednie klauzule – umowne i informacyjne.

ZGODY

Zgoda może być wyrażona tylko na podstawie właściwego pytania.

INFORMACJA

Rzetelna informacja zgodna z RODO, to jeden z głównych obowiązków.

REJESTRY

Prawidłowy rejestr, to nie tylko bezpieczeństwo, ale również rozliczność.

UMOWY

Odpowiedzialni, to nie tylko dany podmiot, ale i podmioty zewnętrzne.

Dlaczego należy wdrożyć RODO?

Przepisy nie czynią wyjątków – każdy podmiot musi wprowadzić system ochrony danych osobowych, raportować naruszenia i zapewniać realizację praw i wolności.

Naruszenia przepisów dotyczących pewnych kwestii podlegają administracyjnej karze pieniężnej w wysokości do 20 000 000 EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 4 % jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie ma kwota wyższa.

Art. 83 ust. 5 RODO

Każda osoba, która poniosła szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia niniejszego rozporzą­dzenia, ma prawo uzyskać od administratora lub podmiotu przetwarzającego odszkodowanie za poniesioną szkodę.

Art. 82 ust. 1 RODO

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy jeżeli sądzi, że przetwa­rzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie.

Art. 77 ust .1 RODO

Chcesz poznać naszą ofertę? Napisz!

OFERTA

Każda firma, czy instytucja jest inna. Doskonale o tym wiemy i dlatego nasza oferta jest elastyczna, a w każdym przypadku dopasowujemy się do potrzeb Naszych Klientów. Nie oczekujemy, iż będziesz znać wszystkie niezbędne czynności do zapewnienia ochrony danych.

Napisz do nas lub zadzwoń, a my pomożemy ci wybrać najkorzystniejszą ofertę.

+48 786 802 800       kontakt@kancelariawrobel.com

Dokumentacja Ochrony Danych

Już od 300 zł netto

Audyt Zgodności z RODO

Już od 500 zł netto

Polityka Prywatności

Już od 300 zł netto

Audyt Strony WWW

Już od 100 zł netto

Certyfikowane Szkolenie

już od 50 zł netto za osobę

Usługa IODO

od 600 zł netto miesięcznie

Ostatnie Publikacje

Ochrona danych osobowych nie zaczęła się w momencie ogłoszenia RODO i nie skończy się z dniem 25 maja. Nowe przepisy, choć o utrwalonej treści, ciągle będą podlegać zmianom, choćby w zakresie praktyki stosowania.

Ocena skutków dla ochrony danych. Kiedy przetwarzanie „może powodować wysokie ryzyko”?

Ocena skutków dla ochrony danych. Kiedy przetwarzanie „może powodować wysokie ryzyko”? W art. 35 RODO – podobnie jak w dyrektywie 2016/68 – wprowadzono pojęcie oceny skutków dla ochrony danych. Ocena[…]

Read more

Zgodność przetwarzania danych osobowych z prawem

Zgodność przetwarzania danych osobowych z prawem, to zagadnienie dotyczące podstawy przetwarzania i celu w jakim się odbywa. Prawidłowo wdrożone przepisy RODO wymagają od administratora nie tylko kontroli ilości danych, ale[…]

Read more

Wdrożenie RODO w firmie. Od czego zacząć?

Po 25 maja każdy podmiot przetwarzający dane osobowe musi wdrożyć przepisy RODO pod groźbą odpowiedzialności karnej i cywilnej. Jak zacząć proces wdrażania i jakie dokumenty będą potrzebne do spełnienia wymogów[…]

Read more

Napisz do nas

W każdym przypadku, gdy zastanawiasz się, czy Ciebie dotyczy RODO, czy mamy ofertę dla Ciebie lub w każdej innej sprawie dotyczącej ochrony danych osobowych.

Możesz też zadzwonić pod numer: +48 786 802 800